Self-Priming, Solids-Handling Trash Pumps

XS, S & I Series Pump Manuals & Specifications

XS Series Pumps

Pump Model O & M Manuals Specifications
  XS-3 XS-3 XS-3 1750
  XS-4 XS-4
  XS-6 XS-6
  XS-8 XS-8
  XS-10 XS-10 XS-10 1750

S Series Pumps

Pump Model O & M Manuals Specifications
  S-2 S-2 S-2
  S-12 S-12 S-2

I Series Pumps

Pump Model O & M Manuals Specifications
  I-3 I-3 I-3 1750
  I-4 I-4
  I-6 I-6 I-6 1750